Laksefiske

Gjennom generasjoner har det vært bedrevet fiske i denne delen av  valdet, og tradisjonelt sett har det i alle år vært benyttet båt for å utnytte ressursene best.

Hver generasjon har hatt sin båtbygger og disse har spesialisert seg på en type elvebåt som gikk under tilnavnet "Pe-Larso båt". Denne er perfekt for ferdsel på Vefsna da båtformen har et særpreg hvor enden er spissere enn baugen, noe som bidrar til at båten ligger svært stødig og trygt i elva. Eiterstraumen har en egen båt som leies ut med roer/guide etter forespørsel.


Valdet har flere muligheter og det er gode forhold både for  fluefiske og slukfiske.

I innløpet av valdet passerer Vefsna en kulp rett under "Hylla" og her ble det under tellinger i 2017 observert gode mengder med laks som hviler før den skal videre opp forbi strykene sør for valdet.


Fiskemetodene varierer med vannføringen, og i nordenden av valdet avdekkes det et flott fluefiskeområde når vannstanden er optimal, som regel sist på juli. Det beskrives av fiskere gode strømkanter og masse store steiner hvor laksen står og hviler- før den fortsetter ferden mot sine gyteområder.


Valdet har forbindele med den tilførende elva Eiteråga, hvor laksen har fine gyteområder. Eiteråga har flere flotte kulper med varierende dybde og dette sies av mange å være en skjult perle.Eiterstraum

Vefsnveien 1970

8658 Mosjøen

p-eit@hotmail.comMobil (+47) 482 78987

Mobil (+47) 91831679