Vi som er fiskeverter, guider, ror og leier ut overnatting har alle tilknytning til gården Eiterstraum. Per Tomas er "fiskeriminister" på gården, tusenkunster, snekker og båtbygger og aktiv i Vefsnavassdragets fiskeriforvaltning.

Per Tomas er gift med Elin og de har to voksne døtre, Stine og Lise, som med familier hjelper til med planlegging, markedsføring og drift.

Målet vårt er å gjenskape det miljøet som var i elva før gyroen inntok elva, og vi jobber for at elva skal være tilgjengelig for allmennheten.


Vi setter stor pris på all tilbakemelding!We who hosts, guides and rent out accommodation are all connected to the farm Eiterstraum. Per Tomas is "fisheries minister" on the farm, a thousand artists, carpenter, boat builder and active in the Vefsnavassdraget's fisheries management.

Per Tomas is married to Elin and they have two adult daughters, Stine and Lise, who with families help with planning, marketing and daily operations. 

Our goal is to recreate the environment and culture cbefore the gyro took over the river, and we are working to make the river accessible to the public.


We really appreciate all feedback!